Kom i kontakt!

komiteen_2013

Reginedagan er en gigantisk fest, og det er mange aktører som trekker sammen for å få dette til. Det er Bø Kunst & Kulturstrømkomité som er den samordnende aktøren i det hele, som har ansvar for markedsføring, og som også står som arrangør for mange av aktivitetene.

I tillegg er en lang rekke frivillige lag, foreninger og aktører involvert. Bø Gospelkor, Bø Kystlag, Bøfjerdingen Teater, Haugen Bygdelag, Hovden Grendelag, Korforeningen Varden, Bø Ungdomsklubb, Vesterålen Turlag, Bø Museum, Stiftelsen Regine Normann er bare noen av de som er involvert i gjennomføringa av dagan. Tusen takk til alle disse!

Er det noe du lurer på? Still gjerne spørsmål på vår Facebook-side – eller send en epost til reginedagan@boe.kommune.no

Du kan også prøve å nå oss på sms; tlf 97104059 (Elrid), 91514187 (Tom) eller 41668941 (Tina)

Vi ses på Reginedagan!