Tema for Reginedagan 2019

I 2019 er det barn og unge som står i sentrum for Reginedagan. Som en del av dette har vi jobbet med et prosjekt vi har kalt «Ung kulturstrøm Vesterålen». Ung kulturstrøm utvikles i samarbeid med Vesterålen Regionråd og er en del av strategiplanen for det regionale kultursamarbeidet.

Målet med prosjektet er å skape nye arenaer for unge der de kan formidle kunst og kultur. På denne måten kan vi skape nye spennende kunst og kulturuttrykk med barn, ungdom og unge voksne som utøvere.

Har du flere spørsmål om dette kan du kontakte oss, du finner vår kontaktinformasjon under.

Om Reginedagan

Reginedagan er en gigantisk folkefest, og det er mange aktører som trekker sammen for å få dette til. Det er Bø kunst- og kulturstrømkomité som hovedarrangør for Reginedagan. I tillegg er en lang rekke frivillige lag, foreninger og aktører involvert. Bø Kystlag, UL Midnattsol, Bø og Malnes menighet, Bø Retro, Bøhallen Kino, GL Godt Haap, Bøfjerdingen Teater, Hovden Grendelag, Bø Ungdomsklubb, Vesterålen Turlag, Bø Museum, Bø bibliotek og Stiftelsen Regine Normann er bare noen av de som er involvert. Tusen takk til alle som bidrar til å gjøre Reginedagan til fantastisk festival!

Kontakt oss

Festivalkontor på Bø Bibliotek:
Tlf. 76 13 53 97

Du kan også kontakte oss på vår festivaltelefon:
Tlf. 971 04 059

E-post: reginedagan@boe.kommune.no