Bø Symposium

Bø kommune har invitert seks kunstnere til et kunstsymposium i Bø med tema kystkultur.
Kunstnerne jobber innen flere kunstgreiner, og symposiet foregår over åtte dager.

Kunstnerne er:
Ingrid Larssen
Sverre Gullesen
Andreas Siqueland
Edvarda Braanaas
Christin Løkke
Eva Charlotte Nilsen

Vesterålen har en gammel sjøsamisk bosetning som er en stor del av historien vår. I tillegg er Bø en levende kystkommune der mange fortsatt lever av fiske og fiskeforedling. For å bli kjent med historien vil vi samarbeide med Bø kystlag og andre ressurspersoner som kan fortelle hvordan livet på yttersida av Vesterålen har vært i generasjoner.

Målet for symposiet er å bidra til at museumsområdet Parkvoll kommer enda et steg videre mot å bli et kraftsenter for gode kunstopplevelser og kunstmøter i nord. Temaet for symposiet er kystkultur – i både fortid og framtid. Det avsluttes med en presentasjon av egen kunst og/eller utstilling av ferdig verk eller prosess på Friluftsgalleriet, lørdag 30. juli kl. 16.00.